ซอฟต์แวร์และแอป

More: การสำรองข้อมูลและสาธารณูปโภค , วิดีโอและเสียง , เฉพาะ iOS , เฉพาะ Mac , อีเมลและข้อความ , เบราเซอร์และอินเทอร์เน็ต , Android เท่านั้น , เครือข่ายทางสังคม , การป้องกันไวรัสและความปลอดภัย , เฉพาะ Windows , ข่าวและข้อมูลอ้างอิง